Mielec: Nie wiedzieli, co podpisują?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W chwili obecnej miasto poszukuje kolejnej firmy, która podejmie się niezapowiedzianych kontroli we firmie Kronospan. Zaś firmie EkoNorm przyjdzie zapłacić kary pieniężne za zerwanie umowy.
(Tomasz Łępa)
Ponieważ w tym czasie nie udało się skontaktować z kierownikiem laboratorium EkoNorm, będącym osobą odpowiedzialną za realizację umowy, jasnym się stało, że dojdzie do naruszenia zapisów umowy z Mielcem, z naszej winy-tłumaczy prezes zarządu. Warto dodać, że firma Kronospan jest jednym z klientów firmy EkoNorm.

Jak tłumaczy prezes zarządu EkoNorm umowa na wykonywanie pomiarów emisji z emitora spółki Kronospan zawierała niezwykle restrykcyjne zapisy dotyczące kar umownych. Na spotkaniu w Mielcu ustalono, że pierwsze prace odbędą się w dniach 7-8 maja. Niestety stan powietrza w Mielcu w czasie długiego majowego weekendu wymusił by ta kontrola była zrobiona wcześniej. Jak tłumaczy prezes zarządu firmy EkoNorm pracownicy Laboratorium uzyskali zgody na urlopy do 4 maja, a więc na czas przypadający na święta majowe dlatego też mimo wezwania do realizacji umowy, fizycznie było to niemożliwe -wyjaśnia prezes firmy.

Jak już informowaliśmy na naszej antenie katowicka firma EkoNorm, która miała niezapowiedzianie kontrolować emitor E5 zainstalowany w suszarni linii przeznaczonej do produkcji płyt wiórowych w Kronospanie w Mielcu, z nie wyjaśnionych przyczyn odstąpiła od umowy z mieleckim magistratem na przeprowadzanie tychże kontroli. Jak udało się nam ustalić jednym z powodów tej sytuacji był fakt iż firma ta, nie zwróciła uwagi na to co podpisuje – tłumaczy jej wiceprezes Grzegorz Oparczyk.