Mielec: Mówiono o bezpieczeństwie mieszkańców

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas czwartkowego posiedzenia oceniono realizacje zadań w zakresie bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego jak również powołano Zespół zadaniowy ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży 2016.
(Tomasz Łępa)
Tematem poruszanym na spotkaniu było także podsumowanie Akcji Zima w powiecie. Jak tłumaczy Alicja Krogulec, kierownik schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Mielcu, problemem numer jeden jest zwiększona ilość młodych osób w tutejszym schronisku:

Przedstawiono także temat wycinki plantacji wiklinowych rosnących wzdłuż rzeki Wisłoki – mówi Sylwester Stoś , kierownik nadzoru wodnego w Dębicy, oddział Regionalnego Gospodarki Zarządu Wodnego w Krakowie:

W starostwie Powiatowym w Mielcu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączonego z posiedzeniem Komisji Rady Powiatu. Tematem spotkania była 'Ochrona przeciwpowodziowa, pomoc socjalno-bytowa oraz bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Mieleckiego'. Na spotkaniu poruszano temat gospodarki w międzywalu rzek powiatu mieleckiego, mówiono o ochronie przeciwpowodziowej a także poruszano temat budowy polderu zalewowego na wysokości wsi Kiełków i Boża Wola koło Mielca i wykupu 12 działek w tym rejonie pod tą inwestycję – mówi Małgorzata Wajda, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych: