Mielec: Most na Wisłoce w wieloletniej prognozie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie marszałka Władysława Ortyla z prezydentem Mielca Danielem Kozdębą i wójtem gminy Mielec Józefem Piątkiem, w trakcie którego wstępnie uzgodniono wspólną realizację tego zadania oraz przeanalizowano zapisy projektów porozumień m.in. w sprawie partycypowania w kosztach przez samorząd Miasta i Gminy Mielec, a także kwestię wykupu gruntów. (Tomasz Łępa)

Jego realizacja jest planowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego 2014-2020. Koszt całkowity inwestycji oszacowano na 80 mln. zł z terminem wykonania do końca 2018 r. Jest to ważny krok w kierunku nowego mostu, bo zabezpiecza możliwość wydania na ten cel tak dużych środków finansowych, a zarazem pozwala na skorzystanie ze środków unijnych. Decyzja podkarpackich radnych nie przesądza o usytuowaniu tego mostu ani o jego kształcie czy też kosztach.

Radni województwa podkarpackiego wprowadzili do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego inwestycję, która doprowadzi do powstania nowego mostu na Wisłoce w Mielcu. To pierwszy poważny krok do rozpoczęcia tego ważnego dla regionu mieleckiego przedsięwzięcia. Mówi marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl: