Mielec: Młodzieżowa Rada po raz drugi.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Głównym celem działania rady ma być umożliwienie młodemu pokoleniu aktywnego udziału w życiu politycznym, społecznym i kulturowym miasta, nauka samorządności i demokracji, a także reprezentowanie swojego pokolenia przed władzami miasta. Druga sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ulicy Żeromskiego 23, o godzinie 16:00.
(Tomasz Łepa)
W czwartek po raz drugi obradować będzie w Mielcu, Młodzieżowa Rada Miejska. Mówi jej przewodniczący, Jakub Broniewski: