Mielec: Mielecki finał 'Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki'

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Nieodzownym elementem prowadzonej akcji były punkty informacyjno-konsultacyjne zorganizowane w Radomyślu Wielkim, Przecławiu, Padwi Narodowej Czerminie oraz Borowej, w których mieszkańcy powiatu mogli uzyskać porady z zakresu bezpieczeństwa i zapobiegania przemocy w rodzinie oraz możliwości pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
(Tomasz Łepa)
Na mieleckim rynku odbył się happening zorganizowany w ramach obchodów 'Ogólnopolskiego Głosu profilaktyki'. Zorganizowane przedsięwzięcie miało na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od wszelkiego rodzaju uzależnień oraz przemocy. Do akcji jako współrealizatorzy dołączyli się Urząd Miasta Mielca oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Romana Sitki w Mielcu. Mówi młodszy aspirant Marek Opiela, z komendy policji w Mielcu: