Mielec: Mielecka Strefa się rozszerza.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ostatnim czasie zostało otwarte dla inwestorów ponad 50 ha terenów inwestycyjnych w podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
Koszt całego przedsięwzięcia związanego z doprowadzeniem niezbędnej infrastruktury technicznej do strefy wyniósł 70 mln zł.
Do terenów inwestycyjnych doprowadzono m.in.: sieć energetyczną, kanalizację deszczową oraz sieć sanitarną, nie zapominając również o infrastrukturze komunikacyjnej.
EURO-PARK MIELEC Podstrefa Szczecin została utworzona decyzją Rady Ministrów z 2010 roku i obecnie obejmuje łączny obszar 94 ha.
(Tomasz Łępa)
Podstrefa w Pustkowie obejmuje prawie 23 ha. Usytuowana jest w północnej części gminy Dębica.
Uzbrojone działki przeznaczone są pod działalność inwestycyjną związaną z produkcją, składowaniem i usługami.
Również w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu na kolejne przetargi czekają inwestorzy:

Starania o rozszerzenie strefy szybko zakończyły się sukcesem:

Mielecka podstrefa ekonomiczna położona w miejscowości Pustków-Strachów już w najbliższą sobotę zostanie oficjalnie otwarta dla inwestorów.
Mówi dyrektor oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu i Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Krzysztof Ślęzak.