Mielec: Mielec ma swego reprezentanta w OHP

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wojewódzka Rada Programowa OHP jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym do programowego wsparcia oraz pomocy w merytorycznej działalności i funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa podkarpackiego. Jej celem jest przygotowanie młodzieży do potrzeb lokalnego rynku pracy, tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do zmieniającego się regionalnego rynku pracy, postępu technologicznego oraz potrzeb branż kluczowych gospodarki regionu, co wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego.
(Tomasz Łępa)
Komendant wojewódzki Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczej Hufców Pracy w Rzeszowie Jerzy Cypryś powołał członka zarządu powiatu mieleckiego Joannę Rębisz do pracy w Wojewódzkiej Radzie Programowej OHP.
Do udziału w niej zapraszani są przedstawiciele organów państwa, jednostek administracji państwowej, władz samorządowych oraz instytucji rynku pracy. Joanna Rębisz jest jedyną reprezentantką z terenu powiatu mieleckiego w Wojewódzkiej Radzie Programowej OHP: