Mielec: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przyjazne pracownikom.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Certyfikat przyznawany jest na okres trzech lat, choć może też być odebrany jeśli we firmie zdarzą się odstępstwa od tego, za co nagroda została przyznana.
(Tomasz Łępa)
Znalezienie dialogu pomiędzy pracownikami to jeden z argumentów przemawiających za wyróżnieniem firmy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu otrzymało certyfikat Pracodawca przyjazny pracownikom. Certyfikat jest wyrazem uznania dla zakładu pracy, gdzie realizowane jest prawo do zrzeszania się w związki zawodowe, a wartością nadrzędną jest poszanowanie praw i godności pracowników – mówi prezes MPGK, Marek Bąbała.