Mielec: Miasto nie powinno być lasem

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Usunięcie drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia właściwego organu, którym jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a wyjątkowo wojewódzki konserwator zabytków lub starosta. Konserwator pełni tę funkcję kiedy drzewo lub krzew rośnie na teranie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Natomiast starosta wydaje zezwolenie kiedy drzewo lub krzew jest usuwane z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy. Osoba władająca nieruchomością, która składa wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, powinna określić w nim gatunek, podać obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm i przeznaczenie terenu, na którym one rosną, wskazać przyczynę i termin zamierzonego ich usuwania oraz wielkość powierzchni, z której będą usunięte.
(Tomasz Łępa)
Jednak w wycince drzew trzeba zachować umiar – wyjaśnia mielecki starosta:

Miasto nie powinno być obsadzone lasem a ładnymi krzewami i drzewami – tak uważa starosta powiatu mieleckiego, Zbigniew Tymuła. Coraz więcej wniosków o usunięcie drzew znajduje urząd powiatu, na swoim biurku. Mówi starosta powiatu mieleckiego, Zbigniew Tymuła: