Mielec: Miasto ma budżet na 2015 rok.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy, że projekt mieleckiego budżetu uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej.
(Paweł Galek)
Po krótkiej dyskusji radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta. Z zadowoleniem przyjął to przewodniczący rady Marian Kokoszka

Ponad 50 milionów złotych w budżecie miasta stanowią wydatki inwestycyjne.

Na ostatniej sesji mieleccy radni uchwalili budżet miasta na ten rok. Jest to historyczny budżet, bo po autopoprawkach tegoroczne wydatki po raz pierwszy w dziejach Mielca przekroczyły 200 milionów złotych. Wzrosły również dochody.
Mówi skarbnik miasta Barbara Wójcik: