Mielec: Mali studenci mają już wakacje.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Twórcą i realizatorem Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu. Celem jest rozwijanie i wzbogacanie zainteresowań i umiejętności dzieci przez popularyzację wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych a także sięganie do światowej skarbnicy kultury i sztuki.
(Tomasz Łępa)
A tak oceniają miniony rok akademicki mali studenci.

Przewodniczący rady programowej Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego prof. dr hab. Kazimierz Wiech z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie tłumaczy, iż nie można robić podziałów między odbiorcami wiedzy:

Mówi prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Maria Flis:

W Mielcu zakończono rok akademicki Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego.
W uroczystości wzięli udział rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz władze miasta i powiatu.
Dyplomy ukończenia roku akademickiego na Mieleckim Uniwersytecie Dziecięcym otrzymała ponad setka dzieci – mówi koordynator uniwersytetu Adrianna Miłoś: