Mielec: Kopernik Srebrną Szkołą 2015.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ocenie poddano około 4 tysięcy szkół ponadgimnazjalnych, z których wyłoniono najlepszych 500 liceów i 300 najlepszych techników w Polsce. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły Rankingu przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Tytuł 'Srebrnej Szkoły 2015” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które zajęły miejsca od 101 do 300 w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015. Szkoły te mają prawo posługiwać się Znakiem Jakości Srebrnej Szkoły, a Fundacja Edukacyjna 'Perspektywy” wprowadziła tytuł i wyróżnienie graficzne w postaci szkolnej tarczy, będące potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.
(Tomasz Łępa)
Po raz siedemnasty 'Perspektywy” opublikowały Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2015. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, w ogólnopolskiej kategorii Licea Ogólnokształcące, zajęło 143 miejsce, 144 miejsce w Rankingu Maturalnym i 96 lokatę w Rankingu Szkół Olimpijskich. Jednocześnie szkoła zajęła 6 miejsce w województwie podkarpackim, czyli w ścisłej dziesiątce najlepszych liceów w regionie.