Mielec: Konsultacje planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy miasta, a także przedstawiciele instytucji i firm. Swoje propozycje należy przesłać do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej najpóźniej do 22 czerwca br. (tł)

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zlecił przygotowanie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Dokument ma zawierać przedstawienie rozwiązań wpływających na ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi, także w regionie mieleckim. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym ma wytyczać strategiczne kierunki działań, które przyczynią się do obniżenia ryzyka powodziowego. W dokumencie zawarty jest zarówno opis stanu dzisiejszego terenów zagrożonych powodzią, dane statystyczne, obliczenia oraz informacje związane z dotychczasowymi zdarzeniami oraz propozycje rozwiązań, mających na celu zmniejszenie zagrożenia wielką wodą. Chodzi tu m.in. o wskazania, gdzie i jak zastosować odpowiednie narzędzie w postaci polderów, wałów przeciwpowodziowych, przepustów, pomp, itp. Powstała już wstępna propozycja planu, która teraz poddana jest konsultacjom społecznym. Także mieszkańcy Mielca mogą zapoznać się z projektem, który znajduje się na stronie powodz.gov.pl i za pomocą specjalnej zakładki ankietowej przesłać do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej swoje uwagi związane dla Regionu wodnego Górnej Wisły. Mówi kierownik Biura ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Mielcu Zenon Tokarski: