Mielec: Kolektory słoneczne w październiku.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W Starostwie Powiatowym podpisano umowę na budowę instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.
Realizacja projektu była możliwa dzięki uzyskaniu przez Powiat Mielecki dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie – jak zaznaczył Andrzej Chrabąszcz, Starosta Mielecki – kiedy tak wiele mówi się o zagrożeniach, jakie wiążą się z nadmierną ingerencją człowieka w naturę, kluczową kwestią stała się troska o nasze środowisko naturalne. Przedmiotowy projekt obejmujący instalację kolektorów społecznych i ich wykorzystanie do podgrzewania wody w mieleckim Domu Pomocy Społecznej, wpisuje się w szereg działań, jakie w ostatnim czasie Powiat Mielecki realizuje dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem tych projektów jest maksymalne wykorzystanie energii odnawialnej pochodzącej ze środowiska. W przypadku DPS-u działania te pozwolą nie tylko zmniejszyć emisję CO2 i innych szkodliwych substancji, ale też znacznie obniżyć koszty związane z codziennym prowadzeniem i użytkowaniem budynku.
Projekt zakłada instalację 45 kolektorów, które poprzez pozyskanie ciepła z energii słonecznej mają zaoszczędzić rocznie ok. 251,46 GJ energii cieplnej. Dodatkowym efektem nowej inwestycji będzie zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów, dwutlenku węgla, a także zmniejszenie ilości odpadów stałych (popiołu). Dzięki realizacji projektu 'Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mielcu” emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o ponad 31 tys. kg rocznie. Zakończenie przedmiotowej inwestycji zaplanowano na koniec października 2013 r.
(Tomasz Łępa)