Mielec: Jak uniknąć niezdrowej konkurencyjności.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ponadto na spotkaniu podejmowano m.in. ustalenia w sprawie wykonania ortofotomapy dla terenu województwa podkarpackiego jako jednego z produktów projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, a także omawiano problemy niedofinansowania zadania nieodpłatnej pomocy prawnej.
(Tomasz Łępa)
Dlatego stworzenie dobrowolnej współpracy wszystkich jednostek medycznych publicznych w województwie byłoby dobrym rozwiązaniem – wyjaśnia marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl

Stworzenie mapy potrzeb zdrowotnych to jedna z form polepszenia sytuacji na Podkarpaciu.

Jednym z problemów zdrowia na Podkarpaciu jest problem konkurencyjności.

Po raz pierwszy w Mielcu odbywał się konwent starostów z całego Podkarpacia. Udział w nim wziął marszałek Władysław Ortyl. Podczas spotkania omawiano sprawę koncepcji dobrowolnej współpracy i dobrowolnej racjonalizacji ochrony zdrowia w obszarze publicznym. Mówi członek zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek.