Mielec: Interwencja starosty w sprawie wałów przeciwpowodziowych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Inne propozycje samorządowców, zgłoszone podczas debaty, dotyczyły budowy kompleksu suchych zbiorników w zlewni Wielopolki. Mówiono także o konieczności pilnego rozpoczęcia zadania 'Wisła etap I”, czyli rozbudowy prawostronnego wału Wisły od Tarnobrzega do granicy z województwem świętokrzyskim. Stanowiska władz lokalnych poparli przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, który będzie inwestorem a zarazem beneficjentem środków Banku Światowego, również potwierdził konieczność realizacji tych zadań, jako priorytetowych. Zaznaczył, że obecnie są one w bardzo zaawansowanej fazie przygotowania do realizacji. Dodajmy, że Plan muszą jeszcze zaakceptować władze centralne.
(Tomasz Łępa)
W związku z tym starosta Zbigniew Tymuła wystąpił z wnioskiem o ujęcie w Planie rzeki Wisłoki, która mocno dała się we znaki mieszkańcom powiatu podczas powodzi z 2010 r.

Zbigniew Tymuła, starosta powiatu mieleckiego, złożył wniosek o uwzględnienie rzeki Wisłoki w Planie Zarządzania Środowiskiem dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra – Wisła. Wniosek daje możliwość pokrycia kosztów budowy wałów przeciwpowodziowych Wisłoki w Bożej Woli i Kiełkowie ze środków finansowych Banku Światowego. Planowany do sfinansowania z pieniędzy Banku Światowego Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła był tematem spotkania, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Uczestniczyli w nim samorządowcy z województw podkarpackiego (w tym przedstawiciele mieleckiego starostwa), świętokrzyskiego i lubelskiego. Mówi starosta mielecki Zbigniew Tymuła.