Mielec: Gmina Mielec z dofinansowaniem dla ponad 5 kilometrów dróg.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Niewątpliwą korzyścią w ramach poprawy infrastruktury gminnej jest również promesa jaką otrzymał Powiat Mielecki. Dotacja ta objęła swoim dofinansowaniem 3,8 kilometra drogi Grochowe II -Trześń-Mielec. 3,1 km tej drogi stanowi odcinek, który leży w obszarze samorządu gminy Mielec na terenie miejscowości Trześń. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 820 tysięcy złotych. W najbliższym czasie gmina Mielec planuje ogłosić przetargi na realizację zadania w Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach 

(tł)

Gmina stara się także uzyskać dotację na drogę w miejscowości Wola Chorzelowska, której przebudowa może być współfinansowana ze środków krajowych. Rozstrzygnięcie tej kwestii planowane jest na początek drugiego półrocza bieżącego roku. Chciałoby się więcej funduszy na takie inwestycje – tłumaczy wójt Piątek.

Prace polegać będą na:

Wola Mielecka, Rzędzianowice i Trześń to miejscowości w Gminie Mielec, które skorzystają z dotacji na drogi. W ramach rządowego dofinansowania gmina może liczyć na kwotę 390 tysięcy złotych. Ze środków tych zostaną w 2015 roku wykonane zadania w zakresie poprawy infrastruktury na terenie samorządu. Mówi wójt gminy Mielec, Józef Piątek.