Mielec: Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W podsumowaniu walnego zebrania uzgodniono, że Forum podejmie starania w celu powołania zespołu eksperckiego, do pozyskiwania środków unijnych dla organizacji pozarządowych oraz na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gawłuszowickiej, Forum zajmie się także powołaniem Gminnych Rad Seniora a także stworzy zespół doradców Inkubatora organizacji pozarządowych.
(Tomasz Łępa)
W minionym roku roku do Forum przystąpiło osiem organizacji pozarządowych, m.in. Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje, Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 'Iryda” przy Szkole Podstawowej nr 1, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Stowarzyszenie 'Razem dla Ziemi Mieleckiej”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 'Specjalna Strefa Ekologiczna”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej. Jak tłumaczy Józef Smaczny brakuje jeszcze zrozumienia dla istniejących organizacji.

Podsumowaniu ubiegłorocznej działalności poświęcone było walne zebranie członków Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego. Jak podkreśla prezes zarządu Forum, Józef Smaczny organizacje pozarządowe stanowiąc trzeci – obok publicznego i prywatnego – sektor społeczeństwa i realizują zadania, które wynikają z polityki państwa. Stąd utworzone z inicjatywy prezesów organizacji pozarządowych Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego zrzeszającego 33 organizacje, które od kilku lat niesie pomoc organizacjom pozarządowym działającym w powiecie mieleckim