Mielec: Festiwal nauki to wiele atrakcji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas festiwalu nauki nastąpi podpisanie umowy pomiędzy powiatem mieleckim, Zespołem Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli a Polskimi Zakładami Lotniczymi w sprawie patronatu nad kształceniem technicznym młodzieży w zawodzie 'technik mechanik”, a także prezentacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w części dotyczącej rozwoju szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.
(Tomasz Łępa)
Niewątpliwą atrakcją Festiwalu będzie obecność w Mielcu Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach. W programie Festiwalu przewidziano także wykłady popularnonaukowe, warsztaty, wystawy, prezentacje oraz konkursy. Ponadto w trakcie Festiwalu odbędzie się II Mielecki Przegląd Zespołów Muzycznych: Artystyczno – Naukowy Zawrót Głowy Wszechstronny Leonardo 2015, a także prezentacja modeli wykonanych przez uczniów gimnazjów na podstawie pomysłów Leonarda da Vinci:

Festiwal trwał będzie dwa dni:

W Mielcu rozpocznie się od jutra 'VI Mielecki Festiwal Nauki 'Leonardo”. Będą przemawiające do wyobraźni eksperymenty, pokazy oraz wykłady popularnonaukowe. Ponadto Festiwal ma ukazywać świat nauki i techniki w atrakcyjnej i zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy formie, promować lokalne inicjatywy edukacyjne oraz stworzyć młodzieży możliwość publicznych prezentacji.
Mówi dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Zdzisław Nowakowski: