Mielec: Ewakuacja PCPR, bomba w budynku –ćwiczenie obronne zakończone.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Na zakończenie ćwiczenia członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przeszli krótki kurs w Klubie Strzeleckim LOK oraz kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej.
(Tomasz Łepa)
W epizodzie praktycznym wzięły udział mieleckie służby ratunkowe: Powiatowa Komenda Policji, Państwowa Powiatowa Komenda Straży Pożarnej oraz Pogotowie Ratunkowe. Wszystkie opisane zdarzenia miały charakter ćwiczeń, ich celem było doskonalenie podziału zadań operacyjnych w jednostkach administracji samorządowej, powiatowych inspekcjach, służbach i strażach, jednostkach organizacyjnych gmin w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi oraz rozwijanie cech osobowościowych i zdolności podejmowania trafnych rozwiązań przez osoby funkcyjne, podejmowania optymalnych decyzji i sposobów ich realizacji.

Na terenie Powiatu Mieleckiego odbyły się powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem Mielecka Jesień 2015.
Celem wczorajszych ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności współdziałania administracji samorządowej, służb, inspekcji i straży, a także praktyczne sprawdzenie planowanych założeń z zakresu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Na miejscu był również starosta powiatu mieleckiego, Zbigniew Tymuła: