Mielec: Dobra wiadomość z mieleckiego szpitala.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości. Taki certyfikat mielecki szpital otrzymał już po raz trzeci. To jeden z ważniejszych certyfikatów, jaki może otrzymać placówka ochrony zdrowia. Otrzymanie akredytacji oznacza między innymi równorzędność świadczeń medycznych ze szpitalami w całej Unii Europejskiej, a o randze otrzymanej akredytacji przez mielecki szpital może świadczyć fakt, że na około 900 szpitali w Polsce tylko 150 posiada wspomniany wyżej certyfikat.
Akredytacja szpitala jest to zewnętrzny system oceny jakości placówki medycznej. Akredytacja jest postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający zakład opieki zdrowotnej na rynku usług medycznych. Wśród zewnętrznych metod zapewniania wysokiej jakości świadczeń, akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. Program Akredytacji Szpitali obejmuje 221 standardów w 15 działach: są to najwyższe w kraju wymogi dotyczące bezpieczeństwa i jakości opieki, wypracowane przez środowisko medyczne, Radę Akredytacyjną zatwierdzone przez Ministra Zdrowia.
(Tomasz Łępa)