Mielec: Czystsze powietrze w Mielcu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodatkowy pozytywny efekt ekologiczny osiągnięto poprzez zastosowanie, wraz z nowym systemem odpylania, układu recyrkulacji spalin w kotle. Podnosi on sprawność kotła o około 0,7 % poprzez ponowne zawrócenie uniesionych wraz ze spalinami niedopalonych części palnych do komory paleniskowej i ich dopalenie. Przekłada się to bezpośrednio na zmniejszenie ilości spalanego węgla, a przez to dodatkowe zmniejszenie wyemitowanych wraz ze spalinami szkodliwych gazów w tym dwutlenku węgla (CO2), dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx).
(Tomasz Łępa)
Głównym efektem inwestycji jest znaczne ograniczenie emisji pyłów do atmosfery, co powinno w istotny sposób poprawić jakość powietrza w Mielcu. Jak dodaje prezes spółki, nie wpłynie to na wzrost cen energii.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji w poprawę stanu ochrony środowiska w Mielcu jest dobiegająca końca budowa nowego systemu odpylania spalin przy istniejących 5-ciu kotłach energetycznych opalanych miałem węglowym. W nowych urządzeniach, oprócz klasycznego, mechanicznego sposobu oczyszczania spalin, zastosowano dodatkowe doczyszczanie za pomocą tkaninowych filtrów workowych. Zapewnia to pozbycie się ze spalin najdrobniejszych pyłów, dotąd niemożliwych do usunięcia. Nową, bardziej efektywną instalację odpylania spalin uruchomiono na dwóch pierwszych kotłach parowych już w styczniu. Obecnie dobiegają końca prace na pozostałych kotłach, czyli trzecim, ostatnim kotle parowym i dwóch wodnych.

Elektrociepłownia Mielec oddała do eksploatacji nową instalację redukującą emisję pyłu do atmosfery. Wpisując się w wysiłki zmierzające do poprawy jakości powietrza, Elektrociepłownia Mielec kończy inwestycję polegającą na wymianie urządzeń odpylających przy istniejących kotłach energetycznych opalanych miałem węglowym. W jej efekcie nastąpi 4-krotna redukcja emisji pyłów do powietrza. Pierwszym dużym zrealizowanym projektem inwestycyjnym było zainstalowanie w 2011 roku kogeneracyjnego układu wytwórczego opartego o silniki gazowe z wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej. Mówi prezes zarządu Elektrociepłowni Mielec, Andrzej Saj.