Mielec: Czy zabraknie środków na inwestycje.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Planowane inwestycje, również te ujęte w 'Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły'miały mieszkańcom regionu dać poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Wśród wspomnianych inwestycji znalazło się: – zabezpieczenie przed powodzią os. Rzochów w Mielcu przez budowę prawego wału Wisłoki – opracowanie projektu zabezpieczenia przed powodzią doliny Potoku Zawadka w gm. Dębica -opracowanie projektu pn. 'Wisła Etap 2' czyli rozbudowa prawego wału Wisły i prawego wału Sanu na terenie gmin Gorzyce i Radomyśl nad Sanem – opracowanie projektu 'Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica w gminach Laszki i Jarosław – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówka w gminach Tarnobrzeg i Grębów- rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w gminach Gorzyce i Zaleszany – analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wielopolki Pozbawienie Samorządu Województwa Podkarpackiego środków z 'Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły' może doprowadzić do niebezpieczeństwa utraty życia i mienia mieszkańców miast: Tarnobrzeg, Mielec oraz gmin Tarnobrzeg, Gorzyce, Grębów, Przecław. W tym gronie są mieszkańcy dotknięci powodzią w 2010 roku. Zagrożone są także budynki instytucji oraz strategicznych dla województwa firm. (Tomasz Łępa)

Samorząd Województwa Podkarpackiego może zostać pozbawiony środków finansowych w wysokości 25 milionów złotych przeznaczonych na realizację 7 inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową – powiedział w dniu wczorajszym przebywający w powiecie mieleckim Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Ma to związek z planami uchylenia przez rząd 'Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły' oraz likwidacją funkcji Pełnomocnika Rządu ds. w/w programu.