Mielec: Czekać czy robić….

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Kwestie tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych reguluje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Mapy mają składać się z części opisujących sytuację demograficzną i epidemiologiczną, stan infrastruktury medycznej oraz jej wykorzystanie, jak również z prognozy potrzeb zdrowotnych. Na razie zostały opublikowane mapy dla poszczególnych województw jedynie w kardiologii i onkologii.
(Tomasz Łepa)
Wiadomo na pewno , że do 2017 r. samorządy i dyrektorzy szpitali muszą dostosować placówki zdrowotne do wymogów technicznych i sanitarnych wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia:

Podjęta decyzja stworzenia oddziału chirurgii naczyniowej w mieleckim szpitalu może być niewykonalna. Powód? Ministerstwo zdrowia nie opublikowało jeszcze ogólnopolskiej mapy potrzeb zdrowotnych. Mówi starosta powiatu mieleckiego, Zbigniew Tymuła: