Mielec: Czas na inwestycje.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ramach kompleksowego zagospodarowania obiektów sportowych przy I LO powstanie boisko wielofunkcyjne (boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do tenisa), bieżnia, skocznia w dal, pole do rzutu kulą, piłkochwyty, plac rekreacyjny wraz z komunikacją, trybuny na 60 miejsc siedzących oraz nowe chodniki. Przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa. Obecnie istniejące słupy oświetleniowe zastąpią nowe maszty dwuramienne. Całość wzbogacą elementy małej architektury.
Wykonawca na zakończenie robót ma czas do 25 września.
(Tomasz Łępa)
W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego koszt robót budowlanych wyniósł 675 tysięcy złotych brutto. Wysokość ministerialnego dofinansowania będzie na poziomie do 50 % wydatków kwalifikowanych. Natomiast pozostała część to wkład własny powiatu mieleckiego i wsparcie finansowe gminy miejskiej Mielec:

Dzięki sukcesywnie pozyskiwanemu dofinansowaniu zewnętrznemu jest realna szansa na to, że liczba inwestycji w powiecie mieleckim w tym roku znacznie wzrośnie.
W najbliższych dniach ruszy budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu oraz ocieplenie budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Wykonawcą robót przy budowie boiska będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 'PROM' Leszek Styka z Nowej Dęby.
Mówi starosta Zbigniew Tymuła: