Mielec: Coś trzeba zmienić w edukacji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ponadto Minister Edukacji Narodowej spotkała się z instruktorami i młodzieżą z modelarni lotniczej działającej przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
(Tomasz Łępa)
Działanie mieleckiej strefy ekonomicznej i współpraca tutejszych pracodawców pomaga temu projektowi – dodaje minister. Niestety, jak tłumaczy, potrzebna jest zmiana edukacji w szkołach zawodowych. Jest to problem ogólnopolski, który niestety w 33 procentach dotyczy również młodzieży mieleckiej, kończącej zasadnicze szkoły zawodowe.

Minister stwierdziła również, że obecnie w Polsce powinno się dążyć do niemieckiego modelu szkolnictwa dualnego.

Mielec odwiedziła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska. Wzięła udział, wraz z dyrektorami i nauczycielami mieleckich szkół, samorządowcami oraz przedsiębiorcami w debacie na temat.: 'Edukacja dla przemysłu – jak środowisko mieleckie postrzega modernizację szkolnictwa zawodowego. Przykłady dobrej praktyki'. Debata poświęcona dostosowaniu ofert nauczania dla przemysłu także lokalnego udowodniła, iż w Mielcu proces ten został już zrealizowany.