Mielec: Co z absolutorium?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

By rada miejska w Mielcu udzieliła absolutorium prezydentowi miasta, musi taki wniosek poprzeć ustawowa większość radnych tj. dwunastu.
(Tomasz Łępa)
Prezydent Mielca liczy na polepszenie współpracy z mieleckimi radnymi. Brak absolutorium może być powodem dla ogłoszenia referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta:

Co na to prezydent Mielca Daniel Kozdęba?

Rada Miejska w Mielcu nie podjęła uchwały w sprawie absolutorium dla prezydenta Mielca Daniela Kozdęby.
Absolutorium to pod względem formalnym ocena wykonania budżetu, ale radni udzielając go, dają wyraz swej akceptacji dla działań prezydenta.
Szesnastu radnych miejskich wstrzymało się od głosowania zaś pięciu było za przyznaniem absolutorium.
Dlaczego tak się stało, mówi przewodniczący klubu radnych PiS Mariusz Ryniewicz: