Mielec: Chcesz być gimnazjalistą, musisz się zachowywać

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy, że procedura rekrutacji do mieleckich gimnazjów ma już miejsce i będzie trwała aż do sierpnia. W przypadku przekroczenia liczby wolnych miejsc w klasach pierwszych i wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, komisja rekrutacyjna będzie ustalać kolejność przyjęcia uczniów, dokonując publicznego losowania.
pg
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w mieleckim magistracie Arkadiusz Gałkowski uspakaja, że zapis o lepszej ocenie z zachowania dotyczy tylko tych uczniów, którzy chcą uczęszczać do gimnazjum poza swoim obwodem:

Aby kontynuować naukę w gimnazjach na terenie Mielca, trzeba mieć co najmniej ocenę poprawną z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – taki wynika z zapisów w nowym lokalnym prawie, które określa kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół. Zdziwiony takimi kryteriami jest radny miejski Kazimierz Totoń: