Mielec: Chcą odtruć powietrze.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Badania mieleckiej atmosfery wskazały przekroczenie norm pyłu zawieszonego PM10. Wykryto także formaldehyd, który może prowadzić do białaczki, powikłanych uszkodzeń lub obrzęku płuc, a nawet raka dróg oddechowych.
(pg)
Zdaniem prezydenta, tylko wspólne zaangażowanie się mieszkańców może realnie ograniczyć emisję zanieczyszczeń w Mielcu.

Niezbędna będzie edukacja mieszkańców:

Do końca przyszłego miesiąca mielecki magistrat ma opracować plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta. Dokument ten ma być drogowskazem kolejnych działań w celu odtrucia miejscowego powietrza. Mówi prezydent miasta Daniel Kozdęba: