Mielec: Centrum Zarządzania podczas ŚDM

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży opracowany został również katalog zagrożeń określony w siatce bezpieczeństwa wraz ze wskazaniem podmiotów kierujących, wiodących i wspomagających w reagowaniu na potencjalne zagrożenia.
(Tomasz Łępa)
Wojewoda Podkarpacki powołał Zespół Zadaniowy ds. koordynacji systemu zarządzania kryzysowego w województwie podkarpackim podczas trwania Światowych Dni Młodzieży:

Utworzenie centrów zapewni koordynację systemu zarządzania kryzysowego w granicach administracyjnych poszczególnych diecezji:

W Mielcu zostanie utworzone jedne z pięciu w województwie podkarpackim centrów zarządzania w czasie Światowych Dni Młodzieży. W okresie poprzedzającym to wydarzenie tj. od 20 do 25 lipca odbędą się Światowe Dni Młodzieży w poszczególnych diecezjach i parafiach. W tym czasie do Polski planowany jest przyjazd ok. 2 mln pielgrzymów z całego świata, choć te dane mogą się szybko zmieniać – tłumaczy Małgorzata Waksmundzka-Szarek, Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego: