Mielec: Były wikariusz mielecki, Biskupem Kieleckim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Uroczysty ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach, nowego ordynariusza odbędzie się w sobotę, 29 listopada, o godz.11.
(Tomasz Łępa)
Nowy biskup diecezjalny Kielc skierował pozdrowienia dla słuchaczy Radia Leliwa.

W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, a w 1995 r. sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W latach 2000-2010 pełnił, z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji, funkcję Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto w dniu 24 marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował księdza Jana członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 14 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Siniti. Przed księdzem biskupem Janem Piotrowskim teraz już nowe zadania pasterskie na ziemi kieleckiej.

Biskup dr Jan Piotrowski, urodził się w Szczurowej, która jest jednocześnie jego parafią rodzinną. Po ukończeniu szkoły średniej w Radłowie i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia prezbiteratu przyjął w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r. Po święceniach pracował w parafiach: Przecławiu i Mielcu.

Ksiądz Jan Piotrowski, były wikariusz z Mielca i Przecławia, został biskupem kieleckim. Ojciec Święty Franciszek mianował Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, dotychczasowego Biskupa Pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, nowym biskupem Diecezji Kieleckiej.