Mielec: Być albo nie być dla Kronospan.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Mieszkańcy Mielca już od wielu lat podkreślają, że fabryka wg ich opinii negatywnie wpływa na stan środowiska w regionie. Lokalne stowarzyszenia ekologiczne jak i samorządowcy zażądali zaostrzenia warunków dalszego funkcjonowania firmy w Mielcu.
(Tomasz Łępa)
Do końca lipca przedłużono procedury przyznania nowego pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do atmosfery dla mieleckiej firmy 'Kronospan”. Pozwolenie ma wydać Podkarpacki Urząd Marszałkowski, który zażądał od firmy dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. Jak tłumaczy Marszałek Władysław Ortyl, chodzi o nową dyrektywę unijną dot. zanieczyszczeń przemysłowych: