Mielec: Budżet zatwierdzony.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W tym roku gmina wiejska Mielec wyda m.in. na oświatę 15 milionów 400 tysięcy złotych, na gospodarkę komunalną – 1 milion 826 tysiące złotych, a na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturalnego – 1 milion 124 tysiące złotych. Budżet został przyjęty przez Radę Gminy Mielec przy 14 głosach poparcia i jednym wstrzymującym się.
(Tomasz Łępa)
Podczas ostatniej sesji Rada Gminy Mielec przyjęła uchwałę budżetową na 2015 rok. Samorząd gminny zaplanował dochody na poziomie 34 milionów 576 tysięcy złotych. Zaś wydatki to kwota ponad 36 milionów. Mówi wójt gminy Józef Piątek