Mielec: Big Brother w nadleśnictwie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna 'DO BOBRA” została utworzona w 2004 roku. Cała trasa ma długość blisko 5 km. Brama, od której rozpoczyna się wędrówkę znajduje się przy ul. Partyzantów i prowadzi ona przez zakątki lasów cyranowskich.
(Tomasz Łępa)
Mieleckie nadleśnictwo zadbało również o estetykę i bezpieczeństwo. Ławostoły mieszczące się na ścieżce ekologicznej do tej pory były miejscem, przy którym spotykali się w godzinach popołudniowych niekoniecznie miłośnicy przyrody. Po licznych telefonach i interwencjach osób, nadleśnictwo zamontowało kamerę, aby proceder spotykania się w innym celu niż edukacja, zniwelować.

Nadleśnictwo Mielec modernizuje ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną 'Do Bobra”. W miejsce dotychczasowych wysłużonych elementów infrastruktury, powstaną nowe i bardziej przyjazne. Pojawią się również nowe tablice edukacyjne mówi specjalista do spraw ochrony lasów w Nadleśnictwie Mielec Leszek Magda