Mielec: Bezpłatne usuwanie azbestu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

USUŃ BEZPŁATNIE AZBEST
W ubiegłym roku w ramach Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest miasto Mielec wsparło usunięcie ponad 223 ton materiałów zawierających ten groźny związek. Mieszkańcy Mielca, którzy nie skorzystali jeszcze z takiej możliwości, wciąż mogą złożyć wniosek o demontaż i utylizację wyrobów azbestowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie produkty zawierające azbest powinny zostać zneutralizowane do 2032 roku. Demontażem i utylizacją produktów azbestowych, którymi w zdecydowanej większości są pokrycia dachowe, zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia. Należy jednak pamiętać, iż obowiązek utylizacji odpadów azbestowych spoczywa na właścicielach obiektów. W roku 2013 w Mielcu z 147 posesji usunięto 15 503 m2 azbestu, w tym 6003 m2 było zgromadzone na posesjach, a 9500 m2 zostało zdemontowane. Ubiegłoroczne działania były dofinansowane z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą 'Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Cześć II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
W bieżącym roku mimo braku dofinansowania, samorząd Mielca postanowił kontynuować działania w ramach budżetu miasta. – Planujemy dalsze działania mające na celu 'uwolnienie” naszego miasta od azbestu i ogłaszamy nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest – powiedział Lucjan Niziołek z Wydziału Inżynierii Miejskiej mieleckiego magistratu. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Miejskiej Mielec, którzy mają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, będą mogli skorzystać w 2014 roku z bezpłatnego ich usunięcia. Urząd zawrze umowę z firmą, która dokona demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Wszystkie związane z tym koszty pokrywane będą z budżetu miasta. Koszty zakupu nowego pokrycia dachowego i jego montażu ponosi właściciel nieruchomości.
W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (biuro podawcze) lub ul. Żeromskiego 23 (p. nr 21). Termin składania wniosków do 15 czerwca 2014 roku. Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej www.mielec.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 788 8552 lub droga elektroniczną: im@um.mielec.pl.
Krzysztof Urbański
BPI UM Mielec