Mielec: Benefis Włodzimierza Kłaczyńskiego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Włodzimierz Kłaczyński jest członkiem Związku Literatów Polskich, oddział Kielce. Benefis odbędzie się dzisiaj godz. 19.00, w sali widowiskowej Domu Kultury SCK w Mielcu.
(Tomasz Łępa)
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zaprasza na benefis Włodzimierza Kłaczyńskiego 'Zobaczyć rzeczywistość…' z okazji 40-lecia twórczości literackiej i 80-lecia urodzin. Włodzimierz Kłaczyński urodził się 20 lipca 1933 w Żywcu. W 1935 r. rodzina Kłaczyńskich przeniosła się do Mielca, gdzie najpierw w pobliskim Szczucinie a później w Mielcu, pisarz uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1951 roku zdał egzaminy maturalne w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. St. Konarskiego w Mielcu (obecnie I Liceum Ogólnokształcące). W 1957 r. ukończył studia na Wydziale Weterynarii UMCS – WSR w Lublinie. Podjął pracę na stanowisku terenowego lekarza weterynarii w podkarpackim Domaradzu, pracował też w Haczowie. W 1967 r. powrócił do Mielca, gdzie do roku 1975 pełnił funkcję powiatowego lekarza weterynarii. Po likwidacji powiatów i instytucji powiatowych, został mianowany zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Tarnobrzegu, gdzie pracował w latach 1983-1986. Równolegle do pracy zawodowej pisał utwory literackie. Znane książki to: 'Popielec' (1981), powieść, na kanwie której zrealizowano serial telewizyjny pod tym samym tytułem, 'Wronie pióra' (1986), tryptyk mikropowieści; 'Anioł się roześmiał' (1994) czy też 'I pies też człowiek' (1997), dzienniki lekarza weterynarii, przed wydaniem książkowym drukowane w latach 1993-1998 w czasopiśmie 'Sycyna'. Jak mówi jubilat benefis to mały rachunek z życia.