Mielec: Będzie blokada ronda.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W strajku zapowiedziało udział około 200 rolników.
(Tomasz Łępa)
Rolnicy nie zgadzają się z tym, aby od 2016 roku polską ziemię będą mogli wykupić obcokrajowcy, problemem jest także cena za uprawy, rekompensat za szkody łowieckie i dopłat do produkcji trzody chlewnej czy też blokowanie spadku cen mleka w skupach. W strajku zapowiedziało udział około 200 rolników.

Rolnicy z Mieleckiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej włączają się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
Rolnicy zablokują jutro rondo w specjalnej strefie ekonomicznej w Mielcu.
Między 10.00 a 14.00 nie będą więc przejezdne w tym miejscu ulice: Kwiatkowskiego, Wojska Polskiego i Partyzantów.
Protestowi przewodzi OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych.
Takie akcje protestacyjne odbywają się w całej Polsce – mówi Ryszard Kądziołka prezes Mieleckiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej 'Tucz-Bor' Sp. z.o.o. i prezes
Podkarpackiej Izby Gospodarczej Związku Grup Producentów Rolnych Podkarpacia.