Mielec: Będą kwestować w Dzień Zaduszny.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Osoby zainteresowane pomocą przy zbieraniu datków, mogą uzyskać informacje na profilu facebookowym stowarzyszenia. Celem mieleckiego Klubu Historycznego 'Prawda i Pamięć' jest ochrona i opieka miejsc pamięci, które świadczą o bogatej przeszłości historycznej Mielca i okolic.
(Tomasz Łępa)
By nie ulec fałszywym zbierającym, kwestujący będą specjalnie oznaczeni

W Dzień Zaduszny, Klub Historyczny 'Prawda i Pamięć' z Mielca będzie kwestował na mieleckich cmentarzach, na ekshumację Żołnierzy Wyklętych – mówi Romuald Rzeszutek, wiceprezes stowarzyszenia.