Mielec: Audyt lecznicy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na dokładne zapoznanie się z wynikami audytu wszystkie zainteresowane strony mają dwa tygodnie.
(Tomasz Łępa)
Audyt to nie wyrocznia, uważa przewodnicząca działających w mieleckim szpitalu związków zawodowych 'Sierpień 80' Alicja Adamczyk:

Mówił dyrektor mieleckiego szpitala Leszek Kołacz.
Co do tak dużych zwolnień osób ma uwagi Bogusław Kołacz ze związku zawodowego pracowników szpitala NSZZ Solidarność i kierownik stacji łóżek w mieleckim szpitalu.

Reorganizacja infrastruktury, ponad 150 osób do zwolnienia, zmiana lokalizacji oddziału chirurgii naczyniowej, zoptymalizowanie oddziału ginekologiczno-noworodkowego czy też likwidacja stacji łóżek to wszystko ma wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej mieleckiej lecznicy. W audycie zaproponowano także ponowne włączenie ratownictwa medycznego w struktury szpitala.

W starostwie powiatowym w Mielcu przedstawiono wyniki audytu szpitala powiatowego.
Analizowane dane z działalności lecznicy pochodziły za okres 2012 – 2015.
Prezentacji przysłuchiwali się radni powiatowi, zarząd powiatu mieleckiego, dyrekcja szpitala a także przedstawiciele organizacji związkowych.
– Jeśli w najbliższym czasie nie wprowadzi się zmian, to może dojść do niewypłacalności szpitala i wzrostu zadłużenia. Mielecka lecznica potrzebuje konkretnej strategii – mówi starosta powiatu mieleckiego, Zbigniew Tymuła.