Mielec: Aktywizowali osoby niepełnosprawne.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Od początku realizacji projektu wsparciem objęto 1011 osób, w tym 932 osoby niepełnosprawne, 50 wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 21 rodzin marginalizowanych oraz 8 osób w sytuacji kryzysowej.
(Tomasz Łępa)
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców całego Powiatu Mieleckiego, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego typu działania. W przekonaniu wielu osób niepełnosprawnych ich choroba stanowi barierę nie do pokonania, udział w projekcie dał im możliwość wyjścia z izolacji, osamotnienia i stworzyć szansę na rozwój.

Beneficjenci Ostateczni w przeciągu kilku ostatnich miesięcy uczestniczyli w wybranych przez siebie instrumentach aktywnej integracji, należących do 4 grup aktywizacji: społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej.

W Mielcu pierwsza grupa Beneficjentów Ostatecznych zakończyła swój udział w projekcie systemowym pod nazwą 'Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. Głównym celem projektu było: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój aktywnej integracji wśród beneficjentów ostatecznych. Mówi Anna Dyndor z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu