Mielec: Akcja usuwania azbestu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W bieżącym roku mimo braku dofinansowania, samorząd Mielca postanowił kontynuować działania w ramach budżetu miasta. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Miejskiej Mielec, którzy mają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, będą mogli skorzystać w 2014 roku z bezpłatnego ich usunięcia. Urząd zawrze umowę z firmą, która dokona demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Wszystkie związane z tym koszty pokrywane będą z budżetu miasta. W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Mielcu. Termin składania wniosków do 15 czerwca 2014 roku. Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej www.mielec.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 7888552 lub droga elektroniczną: im@um.mielec.pl.
(Tomasz Łępa)
Mieszkańcy Mielca, którzy nie skorzystali jeszcze z takiej możliwości, wciąż mogą złożyć wniosek o demontaż i utylizację wyrobów azbestowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie produkty zawierające azbest powinny zostać zneutralizowane do 2032 roku.

W ubiegłym roku w ramach Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest miasto Mielec wsparło usunięcie ponad 223 ton materiałów zawierających ten groźny związek- mówi Krzysztof Urbański, z Urzędu Miasta Mielca.