Mielec: Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ponadto wszystkim zgłaszającym się będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie, m.in.: procedury ,,Niebieskiej Karty', karnych konsekwencji stosowania przemocy dla sprawców przemocy domowej, praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej oraz sposobów ich egzekwowania, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.
(TŁ)
Zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania w standardowych godzinach pracy instytucji. W ramach akcji konsultacji udzielać będą również dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Dyżury konsultantów będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c.

Od dzisiaj aż do piątku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu odbywa się akcja informacyjna ,,OTWARTE DRZWI'- realizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Mówi Joanna Boryczka -Szęszoł, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.