Mielec: ZMIANA LOKALIZACJI STACJI MONITORINGU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wyniki pomiarów ze stacji monitorującej jakość powietrza w związku z oddziaływaniem zakładów zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 'EURO-PARK Mielec”, zostaną wykorzystane do opracowania rocznych ocen jakości powietrza w regionie, a w kolejnych latach pozwolą na ocenę trendów zmian w jakości powietrza na obszarze Mielca. Na osiedlu Mościska zaplanowane jest umiejscowienie dodatkowo automatycznej stacji monitoringu powietrza, której sfinansowanie będzie w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.
(Tomasz Łępa)
Lokalizacja stacji w nowym miejscu to również odpowiedź WIOŚ-u na prośbę mieszkańców.

W Mielcu nastąpiła zmiana lokalizacji stacji monitoringu powietrza atmosferycznego. Do końca 2015 r. manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu prowadzone były przy ul. Partyzantów. Obecnie stacja zlokalizowana jest przy ul. Pogodnej (os. Mościska) i prowadzane są na niej manualne
pomiary pyłu zawieszonego PM10 i beznzo(a)pirenu oraz pasywne pomiary benzenu i formaldehydu. Mówi rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, dr Jolanta Ciba: