Mielec: Zgłoś swój projekt do budżetu obywatelskiego!

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W formularzu zgłoszeniowym należy przedstawić projekt, w kilku zdaniach opisać jego główne założenia i cel.
Należy także wskazać koszt projektu, by wartość szacunkowa nie przekraczała przydzielonej kwoty i by projekt był możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego.
Wszystkie projekty, które przejdą weryfikację pozytywnie, będą wybierane w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania, które odbędzie się od 20 do 30 września.
Projekty, które będą miały najwięcej głosów i nie przekroczą kwoty 700 000 zł, będą włączone do realizacji budżetu na 2016 rok.
(Tomasz Łępa)
Po raz pierwszy mieszkańcy Mielca mają możliwość aktywnego włączenia się w życie miasta.
Dzięki budżetowi obywatelskiemu mogą wskazać zadania do realizacji na łączną kwotę 700 000 złotych.
Szczegółowe informacje w formie ulotki wraz z formularzem zgłaszania projektów i listą poparcia projektu zostaną rozesłane do skrzynek pocztowych.
Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec Mielca, który w momencie składania wniosku ma ukończone 16 lat i uzyskał poparcie 25-ciu mieszkańców.
Mówi prezydent Mielca Daniel Kozdęba: