Mielec: Zapachniało inaczej …

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W porozumieniu czytamy iż firma Kronospan zobowiązuje się m.in. do: ośmiokrotnego zmniejszenia dopuszczalnej emisji pyłów z suszarni (według analiz porównawczych), instalacji dwóch specjalistycznych elektrofiltrów powietrza, poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez podmioty wyłonione przez Urząd Miejski w Mielcu do czasu modernizacji systemu a także uiszczania dobrowolnych opłat na rzecz wskazanych organizacji pożytku publicznego w przypadku przekroczenia norm emisji zanieczyszczeń.
(Tomasz Łepa)
Porozumienia jakie podpisał z firmą Kronospan prezydent Mielca, Daniel Kozdęba obligowały firmę do działań zmierzających do ograniczenia jej negatywnego wpływu i działania na mieszkańców miasta i powiatu mieleckiego. Jak mówi przedstawiciel Mieleckiego Sztabu Kryzysowy AERIS, Grzegorz Maj jeśli nie będzie widać żadnej skuteczności ponownie AERIS zacznie działać:

Niestety numery telefonów pod, które można zgłaszać interwencje do WIOŚ czynne są tylko w dniach pracy. Podczas weekendów taki nr nie odpowiada:

Pierwszy majowy weekend dla mieszkańców Mielca nie okazał się łaskawy w jakość powietrza nad miastem i okolicami. Słuchacze dzwoniąc w tej sprawie do naszego radia prosili o interwencje, gdyż jak mówili nie są w stanie wytrzymać zapachu jaki wydobywa się z Mieleckiej Strefy Ekonomicznej w postaci kłębiastych dymów z jednej firm tam działających. O ustosunkowanie się do tego problemu poprosiliśmy rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Katarzynę Piskur: