Mielec: Wiarygodna szkoła

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.
(Tomasz Łępa)
Istotną kwestią jest fakt, że podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej, opracowanego w oparciu o wyniki podsumowujące egzamin maturalny.

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu otrzymało Ogólnopolskie Wyróżnienie Wiarygodna Szkoła i dołączyło do rankingu najlepszych szkół w Polsce. Wyróżnienie to szkoła otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnianie młodzieży bezpieczeństwa w szkole.
Mówi Katarzyna Cieślikowska, koordynator programu.