Mielec: W strategii pomysłów wiele…

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Termin ukończenia prac nad strategią rozwoju kultury na lata 2015 – 2020 ma być opracowany w formie dokumentu do końca marca i przedstawiony Radzie Miejskiej.
(TŁ)
Jak tłumaczy dyr. Centrum Kultury Jacek Tejchma, proponowane działania w startego nie muszą być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy:

Przedstawiciele środowisk twórczych, reprezentujący różne sektory kultury jak i sami mieszkańcy Mielca są zdania , że proponowany dokument ma wiele propozycji działań, które mogą stać się niewykonalne – mówi Mieczysław Wdowiarz:

Dobiegają końca, trwające od sierpnia ubiegłego roku prace związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju Kultury dla miasta Mielca na lata 2015-2020. Realizowane były one na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu a firmą BNB&Partners z Krakowa. Prace przebiegały w trzech etapach: w pierwszym opracowany został raport o stanie kultury w Mielcu, w drugim przygotowany został plan strategiczny, trzeci zaś, obecnie trwający, związany jest z konsultacjami społecznymi i merytorycznymi tzw. wersji roboczej Strategii i przygotowaniem jej ostatecznego kształtu. Pomysłów na kulturę jest wiele ale wiąże się to wszystko z finansami- tłumaczy Barbara Biesiadecka z BNB&Partners z Krakowa: