Mielec: Uczniowie ZSB promują Mielec w Hiszpanii

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Sześciu uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i ich opiekunowie byli gośćmi szkoły partnerskiej Instituto de Education Secundaria Leonardo da Vinci w Albacete, południowo-wschodniej Hiszpanii na międzynarodowym spotkaniu uczestników projektu Erasmus+ 'The Bridge' (Most). Pierwszy w życiu lot był już dużym przeżyciem, mieszkanie u rodzin goszczących olbrzymim pozytywnym doświadczeniem gościnności i serdeczności, ale największe znaczenie miał aktywny udział w lekcjach różnych przedmiotów prowadzonych w języku angielskim, ponieważ szkoła hiszpańska prowadzi program CLIL – Zintegrowane Nauczanie Przedmiotów i Języka.
Lekcje kilku przedmiotów w tym biologii, technologii, wychowania fizycznego, matematyki i historii prowadzone są w szkole Da Vinci w języku angielskim poprzez ciekawe, inspirujące metody. Analizując autentyczny tekst konstytucji amerykańskiej z 1787, poznając reguły gry w siatkówkę, utrwalając wiadomości z zakresu materiałoznawstwa również polscy uczniowie mogli sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę.
Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych przedstawili przygotowane przez siebie filmy promujące Polskę, Mielec i swoją szkołę. Każdy uczeń prezentował w języku angielskim kraj i jego osobliwości. Następnie przeprowadzili wśród słuchających 50 osób z Francji, Włoch, Holandii, Słowenii i Hiszpanii quiz na temat Polski, który cieszył się ogromną popularnością. Nowoczesna technologia platformy Twin Space w realizowanym w Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu programie ETwinning umożliwiła przeprowadzenie wideokonferencji przebywających w Hiszpanii uczniów z 6 krajów z pozostałymi w Polsce innymi uczestnikami projektu 'The Bridge'.
Projekt Erasmus+ daje młodzieży możliwość spotkania rówieśników z wielu krajów, wzajemnego poznawania zwyczajów, otwartości na inne kultury i tolerancji dla innych.
(TŁ)