Mielec: Świętowali dwadzieścia lat istnienia

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Podczas uroczystości nie zabrakło wspomnień, gratulacji i podziękowań dla tych, którzy przez dwadzieścia lat w jakikolwiek sposób pomagali i przyczyniali się do tego by świetlica mogła funkcjonować i wywoływać uśmiech na twarzy najmłodszych.
(Tomasz Łepa)
Planów na dalszą działalność placówki jest wiele ale najważniejsze jest zachowanie płynności finansowej.

Działalność świetlic jest działalnością długofalową i skupia się na oddziaływaniach służących przeciwdziałaniu przemocy poprzez:systematyczny kontakt ze środowiskiem rodzinnym, w razie potrzeby działania interwencyjne, prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym. W zajęciach biorą również udział dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Dwudziestolecie istnienia świętowała Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Mielcu prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Praca z dziećmi w świetlicy dotyczy stworzenia im sprzyjającego ”przyjaznego” otoczenia, gdzie mogą: poczuć się bezpiecznie przy całkowitej akceptacji dziecka jako osoby, mogą tutaj odrobić zadania domowe i skorzystać z terapii pedagogicznej, z korzyścią dla siebie odreagować wewnętrzne niepokoje i problemy a także uczestniczyć w zajęciach rozwijających zdolności plastyczne, teatralne poprzez różne formy realizacji (występy, udział w konkursach i przeglądach dorobku artystycznego na różnego rodzaju wystawach). Dzieci mają także zapewniony posiłek. Mówi prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Mielcu, kierownik placówki wychowawczej, Grażyna Chamielec