Mielec: Starostwo przygotowuje się do remontu Przychodni nr 4 i 5 w Mielcu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ponieważ obydwie inwestycje wymagają poniesienia znacznych nakładów przez powiat, dlatego będą one realizowane przy udziale środków zewnętrznych. Starostwo chce stosować zasadę korzystania we wszystkich inwestycjach z dofinansowania zewnętrznego. (Tomasz Łępa)

Starostwo powiatowe w Mielcu jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowych, które w efekcie doprowadzić mają do remontu dwóch przychodni w Mielcu. Jedna z największych przychodni w Mielcu, mieszcząca się przy ul. Żeromskiego 17, wymaga remontu już od dłuższego czasu. Przygotowywana dokumentacja projektowa dla budynku Przychodni nr 4 obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej, remont łazienek wraz z dostosowaniem pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, prace termomodernizacyjne całego budynku wraz przebudową schodów zewnętrznych. Mówi starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła: